Výzva na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu

Manuál pre žiadateľa

Schéma podpory formou Inovačných voucherov

Žiadosť o Inovačný voucher

Ponukový list

Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia podpory

Zmluva o poskytnutí podpory formou Inovačných voucherov

 Akceptácia výstupov Inovačného vouchera

Žiadosť o preplatenie Inovačného vouchera

Objednávka č. 06 2022_Zabezpečenie stravovania pre účastníkov projektového stretnutia GFT

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Anton Fogáš, PhD. - na zverejnenie

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva PhDr. Martin Mudrík, PhD. - na zverejnenie

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD -na zverejnenie

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Radoslav Babjarčík - na zverejnenie

Objednávka č. 04 2022 Online semináre Green Film Tourism -technické zabezpečenie

Dohoda o činnosti_Mgr. Janka Kuchárová Bielsko Biala( PL)

Objednávka softvér na editáciu videí Adobe Premiere Pro

FAKTÚRA - zabezpečenie tlmočenia do PL a z PL jazyka pre účastníkov Záverečnej konferencie projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

OBJEDNÁVKA - zabezpečenie tlmočenia do PL a z PL jazyka pre účastníkov Záverečnej konferencie projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

Dohoda o činnosti_Mgr. Janka Kuchárová Rzeszów, Poľsko 

FAKTÚRA + dodací list Analýza objektov kultúrného dedičstva, turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadenívybraných lokalít KE a ZA kraja

OBJEDNÁVKA- Projekt GreenFilmTourism - Analýza objektov

FAKTÚRA - nákup ZOOM, technické zabezpečenie online Záverečnej konferencie

FAKTÚRA +dodací list darćekové predmety Záverečná konferencia

OBJEDNÁVKA - Reklamné darčekové predmety Záverečná konferencia

FAKTÚRA - Technické zabezpečenie Medzisektorovej skupiny

FAKTÚRA - Reklamné /darčekové/ predmety

OBJEDNÁVKA - Technické zabezpečenie Medzisektorovej skupiny

OBJEDNÁVKA - Reklamné darčekové predmety

zmluva orange paušal č.2 2021

faktúra mobilné telefóny č.1 2021

objednávka mobilné telefóny č.1 2021

Faktúra č.2/2020(KIT pre pútnika

Objednávka č.2/2020(KIT pre pútnika)

Partnership agreement amendment No. 1

Zmluva o účte k projektu GreenFilmTourism

Faktúra 1/2020 (Svätomariánska púť - Koncert)

Objednávka 01/2020 (Svätomariánska púť - Koncert)

Zmluva_finančná výpomoc ENTER - transfer

Zmluva finančná  výpomoc SMP - Svetlo z východu

Zmluva o poskytnutí služieb (Besedy 3. a 4.) č.03/2019/Z

Objednávka 05/2019 (VO Besedy)

Dohoda o ukončení Príkaznej zmluvy č.02/2019

Objednávka 04/2019 (Stretnutie MSS - ubytovanie)

Objednávka 03/2019 (Stretnutie MSS - tlmočenie)

Objednávka 02/2019 (Stretnutie MSS - stravovanie)

Objednávka 01/2019 (Kvalitatívne rozšírenie brandingu)

Príkazná zmluva 02/2019/Z

Príkazná zmluva 01/2019/Z

Zmluva -Beseda 1 a 2, 08/2018/Z

Zmluva o poskytnutí služieb 07/2018/Z (Externá podpora ENTER -Transfer)

Zmluva o poskytnutí služieb 06/2018/Z (Propagačné predmety ENTER -Transfer)
Partnerska-zmluva_2016_svatomarianska-put

Zmluva o poskytnutí služieb 05/2018/Z (Databázy)

Zmluva o poskytnutí služieb 04/2018/Z (Odborné fórum III.)

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 03/2018/Z

Rámcová zmluva 02/2018/Z

Dohoda o činnosti 01/2018/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_14/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_13/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_12/2017/Z

Zmluva Odborné fórum II 11/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_0210/2017/Z

Partnerská zmluva CE Interreg ENTER-transfer

Zmluva o podnájme nebytových priestorov 10/2017/Z, príloha"Situačný plán" 

Zmluva o poskytnutí služieb_09/2017/Z

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva o poskytnutí služieb_08/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_07/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_06/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_05/2017/Z

Zmluva o poskytovaní služiebč. Z201722897

Zmluva o využívaní elektronických služieb č. P-4573434800

Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb č. 707408/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 04/2017/Z

Rámcová zmluva

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 03/2017/Z

Zmluva o organizačnom zabezpečení konferencie 02/2017/Z

Rámcová zmluva 01/2017/Z

Partnerská zmluva

Zmluva 012015 IPC - PK Auto

Zmluva 022015 IPC - Boyser      

Zmluva 032015 IPC - Agrofarma-K

Zmluva 042015 IPC - Psychosociálne Centrum

Zmluva 052015 IPC - Poľnohospodárske družstvo Kapušany