Objednávka IPC č. 28 2022 pečiatky SMP

Faktúra _ IPC č. 2022 servisné práce na tlačiareň

FAKTÚRA_ ipc 2022 - multifunkčná tlačiareň

 Objednávka  č.27 2022 Roll up IPC

OBJEDNÁVKA č. 26 2022 - Zabezpečenie multifunkčnej tlačiarne pre potreby IPC,.z.z.p.o

Faktúra122231208 - websupport

Faktúra - Adobe Premiere Pro 23.9.2022

OBJEDNÁVKA č. 25 2022 - PO.CITY 2022

GFT_Faktura vystavena - 20220010 Kino pod Hviezdami

Dohoda o činnosti_Mgr. Jana Kuchárová Nowy Sacz

Faktúra_montemother_(IPC F č._2022)

Faktúra_montemama_(IPC F č._2022)

Objednávka č. 24_2022 - VO Montesorri pomôcky Monte Mother

Objednávka č. 23_2022 - VO Montesorri pomôcky Ateo s.r.o

Objednávka č. 22_2022 - VO MINITRH

Objednávka č. 21 2022 - VO Montesorri pomôcky nabbi, s.r.o

Objednávka č. 20 2022 - VO Montesorri pomôcky UDERMAN s.r.o

Objednávka č. 19 2022 - VO Montesorri pomôcky Houseland s.r.o

Faktúra Webstránka IPC(IPC F č._2022)

Dohoda_Účasť na propagačnom podujatí _Mgr. Janka Kuchárová

Objednávka č. 18 2022 - Kino pod hviezdami Košice (23.-26.8.2022) registračný poplatok

Objednávka č.17_2022- Gréckokatolická rómska misia

Faktura - Nextio webstránka SMP - migrácia(IPC F.č._2022)

Faktúra -Stolík Professional, tlač 2 ks(IPC F. č._2022)

Faktúra -  FNNH GFT( IPC F.č._ 2022)

Objednávka č. 16 2022 -   Filmová   noc   na   hrade   (15.-16.7.2022, areál okolo hradu Šariš) + registračný poplatok vystavovateľa

Objednávka č. 15 2022 - stolík tlač-2ks

Faktúra reklamný stĺp a pumpa (IPC F č._2022)

Faktúra reklamné predmety IPC- vlajky, stojany, závažie (IPC F č. _2022)

Objednávka č. 14_2022 - VO stlp+ pumpa

Objednávka č._13 2022 - VO vlajka príslušenstvo

Objednávka č. 12_2022 webstránka IPC

Faktúra vísačky + šnúrky (IPC F č. _2022)

Faktúra s cenou za mj - neplatca dane (IPC F č._2022)

Faktúra Stan SMP (IPC F č. _2022

Objednávka č. 11_2022 plastove visacky

Príkazná zmluva č. 1 _2022 – na zverejnenie ( IPC Z č.5 2022)

Faktúra stojan SMP (IPC F č. _ 2022)

Faktúra svetlá do stanu SMP (IPC F č. _ 2022)

Faktŕa slolík SMP (IPC F č. _2022)

Objednávka č.10_2022 svetlá do stanu SMP

Objednávka č. 9_2022 stojan SMP

Objednávka č.8_2022 tlač pasov SMP

Objednávka č.7_ 2022 stolík SMP

Faktúra zabezp.str. PP GFT(IPC F č._2022)

Objednávka č. 06_2022_Zabezpečenie stravovania pre účastníkov projektového stretnutia GFT

Faktúra Nextio 3 webstránka SMP (IPC F č. _ 2022)

Faktúra techn. zabezp. online podujatia GFT (IPC F č. _2022)

Objednávka č.5_2022  stan SMP

Faktúra roll up GFT (IPC F č. _2022)

Objednávka č. 04_2022 Online semináre Green Film Tourism -technické zabezpečenie

Objednávka č.3_2022 roll up GFT č.2

Faktúra s cenou za mj - neplatca dane(IPC F č. _ 2022)

Faktúra Nextio 2 ebstránka SMP (IPC F č. _ 2022)

Objednávka č 2_2022 VO webstránka SMP

Faktúra Nextio 1 webstránka SMP (IPC F č. _ 2022)

Faktúra kalendár IPC (IPC F č. - 2022)

Dohoda o činnosti_Bielsko Biala( PL) (IPC D č.1_2022)

Objednávka č.1_2022 VO kalendáre IPC

Faktúra s cenou za mj - neplatca dane 

Faktúra s cenou za mj - neplatca dane

Dohoda o činnosti_Rzeszów, Poľsko  

Objednávka softvér na editáciu videí Adobe Premiere Pro

FAKTÚRA - zabezpečenie tlmočenia do PL a z PL jazyka pre účastníkov Záverečnej konferencie projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

OBJEDNÁVKA - zabezpečenie tlmočenia do PL a z PL jazyka pre účastníkov Záverečnej konferencie projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

FAKTÚRA + dodací list Analýza objektov kultúrného dedičstva, turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadenívybraných lokalít KE a ZA kraja

OBJEDNÁVKA- Projekt GreenFilmTourism - Analýza objektov

FAKTÚRA - nákup ZOOM, technické zabezpečenie online Záverečnej konferencie

FAKTÚRA +dodací list darćekové predmety Záverečná konferencia

OBJEDNÁVKA - Reklamné darčekové predmety Záverečná konferencia

FAKTÚRA - Technické zabezpečenie Medzisektorovej skupiny

FAKTÚRA - Reklamné /darčekové/ predmety

OBJEDNÁVKA - Technické zabezpečenie Medzisektorovej skupiny

OBJEDNÁVKA - Reklamné darčekové predmety

zmluva orange paušal č.2 2021

faktúra mobilné telefóny č.1 2021

objednávka mobilné telefóny č.1 2021

Faktúra č.2/2020(KIT pre pútnika

Objednávka č.2/2020(KIT pre pútnika)

Partnership agreement amendment No. 1

Zmluva o účte k projektu GreenFilmTourism

Faktúra 1/2020 (Svätomariánska púť - Koncert)

Objednávka 01/2020 (Svätomariánska púť - Koncert)

Zmluva_finančná výpomoc ENTER - transfer

Zmluva finančná  výpomoc SMP - Svetlo z východu

Zmluva o poskytnutí služieb (Besedy 3. a 4.) č.03/2019/Z

Objednávka 05/2019 (VO Besedy)

Dohoda o ukončení Príkaznej zmluvy č.02/2019

Objednávka 04/2019 (Stretnutie MSS - ubytovanie)

Objednávka 03/2019 (Stretnutie MSS - tlmočenie)

Objednávka 02/2019 (Stretnutie MSS - stravovanie)

Objednávka 01/2019 (Kvalitatívne rozšírenie brandingu)

Príkazná zmluva 02/2019/Z

Príkazná zmluva 01/2019/Z

Zmluva -Beseda 1 a 2, 08/2018/Z

Zmluva o poskytnutí služieb 07/2018/Z (Externá podpora ENTER -Transfer)

Zmluva o poskytnutí služieb 06/2018/Z (Propagačné predmety ENTER -Transfer)
Partnerska-zmluva_2016_svatomarianska-put

Zmluva o poskytnutí služieb 05/2018/Z (Databázy)

Zmluva o poskytnutí služieb 04/2018/Z (Odborné fórum III.)

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 03/2018/Z

Rámcová zmluva 02/2018/Z

Dohoda o činnosti 01/2018/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_14/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_13/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_12/2017/Z

Zmluva Odborné fórum II 11/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_0210/2017/Z

Partnerská zmluva CE Interreg ENTER-transfer

Zmluva o podnájme nebytových priestorov 10/2017/Z, príloha"Situačný plán" 

Zmluva o poskytnutí služieb_09/2017/Z

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva o poskytnutí služieb_08/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_07/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_06/2017/Z

Zmluva o poskytnutí služieb_05/2017/Z

Zmluva o poskytovaní služiebč. Z201722897

Zmluva o využívaní elektronických služieb č. P-4573434800

Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb č. 707408/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 04/2017/Z

Rámcová zmluva

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 03/2017/Z

Zmluva o organizačnom zabezpečení konferencie 02/2017/Z

Rámcová zmluva 01/2017/Z

Partnerská zmluva

Zmluva 012015 IPC - PK Auto

Zmluva 022015 IPC - Boyser      

Zmluva 032015 IPC - Agrofarma-K

Zmluva 042015 IPC - Psychosociálne Centrum

Zmluva 052015 IPC - Poľnohospodárske družstvo Kapušany