Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prešovský samosprávny kraj, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj a mesto Snina Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

Termín a miesto konania:

14. júl 2020/ Snina

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 10. júla 2020 na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s uvedením textu „INFOSEMINÁR SNINA“ v predmete e-mailu. 

UPOZORNENIE

V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia je vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka-na-infoseminar-k-vyzve-26-1472020-snina/

Inovačné partnerské centrum Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert, na
ktorom odznejú vianočné piesne, koledy a barokové inštrumentálne skladby
pre kvarteto, v podaní opernej speváčky Brigity Tivadarovej, telesa
Quartetto Ristretto a recitácií Martiny Polákovej.
 
Koncert sa uskutoční dňa 9. januára 2020 (štvrtok) o 18:00 v priestoroch
Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove, v rámci
projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") financovaného z
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
 
Vstup je voľný.
 
Z dôvodu kapacitných obmedzení Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti
odpoveďou na tento email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
 
 
 
S pozdravom a prianím všetkého dobrého v Novom roku 2020
 
Mgr. Jozef Šimko
riaditeľ Inovačného partnerského centra
 
P r o g r a m  N o v o r o č n é h o  k o n c e r t u
09.01.2020
1. J. Charpentier - Te Deum
Quartetto Ristretto
2. John F. Wade – Adeste Fideles
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
3. G. F. Händel - Water music-air, Bouree
Quartetto Ristretto
4. W. A. Mozart - Ave Verum
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
5. Betlehemský príbeh – (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
6. C. Franck – Panis Angelicus
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
7. Quartetto, napr. Jean – Joseph Mouret: Rondo
Quartetto Ristretto
8. Vstaňte pastieri, vstaňte hore, narodil sa Ježiš v Betlemskom dvore
Sem sme prišli zo salaša (upravená, zo zbierky spevov vydaných pred zostavením JKS)
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
9. Modlitba k Panne Márii (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
10. Ave Mária
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
11. F. Gruber - Tichá noc
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
Dramaturgia a scenár koncertu: Brigita Tivadarová

Brigita Tivadarová - soprán
Vyštudovala operný spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (DiS.art.). Zameriava sa na príležitostnú koncertnú činnosť, kde prezentuje áriový a piesňový repertoár rôznych štýlových období a duchovnú tvorbu. Koncertne sa predstavila doma aj v zahraničí (Kanada a Anglicko). Spievala na pútiach v Jeruzaleme, Betleheme, Fatime, Lurdoch a pri zasvätení Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Je riaditeľkou Občianskeho združenia Arioso, kde zabezpečuje organizovanie a dramaturgiu koncertov, získavanie finančných partnerov, propagáciu, vypracováva odborné sprievodné slová na koncertoch, vypracováva a koordinuje projekty OZ a zároveň je aktívna v jeho koncertnej činnosti. Spolupracovala so súbormi zameranými na barokovú hudbu. V rokoch 2010 - 2013 pôsobila ako pedagóg spevu na Katedre hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. K jej zborovej praxi patrilo účinkovanie v zbore Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka v Bratislave so zameraním na ukrajinskú opernú tvorbu (vystúpenia Slovensko, Poľsko a Ukrajina). Pracuje ako manažérka projektov zo zdrojov Európskej únie pre obce, mestá a podnikateľské subjekty. Je registrovanou mediátorkou. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Obchodnú akadémiu v Prešove.

Quartetto Ristretto
Quartetto Ristretto hrá v zložení: flauta (Renáta Zgolová), husle (Dagmar Čurová), viola (Zuzana Dzurendová), violončelo(Jana Bilaničová). Odbory jednotlivých hudobných nástrojov vyštudovali na Konzervatóriu v Košiciach a v Žiline. Kvarteto vzniklo v roku 2013 a do dnešného dňa má za sebou celý rad úspešných produkcií na svadobných obradoch, slávnostných recepciách, vernisážach, či koncertoch. Kvarteto pôsobí v orchestri Latinského zboru v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, zabezpečuje hudobný sprievod na pútiach na Kalvárii v Prešove, spolupracuje so skladateľom B. Herstekom a jeho členky pôsobili ako členky orchestra na multimediálnych koncertoch venovaných prvému slovanskému pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II. Členkami kvarteta sú profesionálne hudobníčky so skúsenosťami v hraní v orchestroch DJZ Prešov a ŠD Košice, ktoré sa naďalej rozvíjajú aj v tomto komornom telese. Zároveň pedagogicky pôsobia na miestnych základných umeleckých školách. Hudobná produkcia a výnimočný zvuk živého komorného telesa pri slávnostných príležitostiach vyzdvihne jedinečnosť chvíle a dokáže vytvoriť silnú emocionálnu atmosféru.

Martina Poláková - recitácia
V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium (PhD.) na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbor Katolícka teológia so zameraním na masmédiá, masmediálnu kultúru a komunikáciu. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Prešovskej univerzite a Hotelovú akadémiu v Prešove. Od roku 1997 bola aktívnou moderátorkou a redaktorkou v rádiách Východ, Okey, Flash, Prešov. V rokoch 2008 – 2012 v rámci doktorandského štúdia aktívne prednášala, spolupodieľala sa na projektoch, školeniach Bc. a Mgr. prác a vykonávala publikačnú činnosť v oblasti mediálnej problematiky a komunikácie. Aktívne sa venuje moderovaniu firemných, kultúrnych a charitatívnych podujatí.
Občianske združenie Arioso vzniklo za účelom rozvoja a podpory klasickej hudby, a to prostredníctvom propagácie hudobného umenia umelcov pôsobiacich v občianskom združení, umelcov pôsobiacich v našom regióne a v oblasti východného Slovenska. Jeho činnosť sa zameriava predovšetkým na organizovanie koncertov klasickej hudby, spoluprácu s mestami a kultúrnymi inštitúciami, vzdelávaciu činnosť a hudobnú úpravu skladieb. http://ozarioso.webnode.cz

Ste inovatívna firma a máte prelomový produkt? Chcete sa zaradiť  medzi top inovátorov v Európskej únii? EIC Accelerator ponúka grant až 2,5 milióna a investíciu do 15 miliónov. Pozývame Vás na prakticky zamerané podujatie, ktorého cieľom bude bližšie predstaviť záujemcom o podporu v rámci tohto nástroja špecifiká projektovej žiadosti pre EIC Accelerator.

EIC Accelerator Pilot, bývalý SME Instrument je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur). Na základe Pracovného programu “European Innovation Council” sú stanovené nasledovné uzávierky (cut-off dates): 8.1.2020, 18.3.2020, 19.5.2020, 7.10.2020. Viac o EIC Accelerator Pilot.

Na seminári sa detailne pozrieme na jej obsahové náležitosti, vysvetlíme princípy jej spracovania a hodnotenia. Ukážeme si, ako pracovať s účastníckym portálom programu H2020 a povieme si niečo aj o príprave rozpočtu a finančných tokoch v H2020 projektoch. Predstavíme si hlavné rozdiely v porovnaní s SME Instrumentom a upozorníme na najčastejšie chyby pri písaní projektu.

Cieľovou skupinou podujatia sú inovatívne malé a stredné podniky plánujúce podať projektový návrh do EIC Accelerator.

Podujatie sa uskutoční 3. decembra 2019 (utorok) od 9:30 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. V prípade záujmu o účasť sa zaregistrujte.

zdroj: https://innonews.blog/2019/10/30/seminar-eic-accelerator-ako-pracovat-s-projektovou-ziadostou-bratislava-3-12-2019/#more-20869

 

Olympijské hry v Tokyu 2020 nebudú len miestom súťaží a triumfu najlepších športovcov sveta, ale aj hlavným predvádzacím mólom pre inovatívne materiály.

Preto Centexbel pozýva všetky výskumné centrá, materiálových a technických dizajnérov, športovcov a športové organizácie do belgického Gentu na druhú medzinárodnú konferenciu „Inovácie v športových materiáloch“.

Zoznámte sa so zaujímavými odborníkmi, výskumníkmi, vývojármi, inžiniermi, malými a strednými podnikmi, dodávateľmi a sprostredkovateľmi s inováciami v oblasti športových materiálov, odevov, monitorovacích zariadení a ešte oveľa viac.

Súčasťou bude aj B2B kooperačné podujatie počas prestávok konferencie, kde budú prebiehať 20 minútové bilaterálne stretnutia s rôznymi účastníkmi podľa vášho výberu.

Kooperačné podujatie je bezplatné, avšak je potrebné sa registrovať na konferenciu do 18.11.2019.

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dňa 13. novembra 2019  (od 8:30)  vás Kancelária Národných kontaktných bodov pozýva na podujatie venované posledným výzvam Programu HORIZONT 2020 v oblastiach:

  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,  výskum v oblasti  vôd a biohospodárstvo (SC2)
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín (SC5)

Podujatie je určené na podporu zvýšenia účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií, samospráv, neziskových organizácií a podnikov v Rámcovom programe EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizont 2020.

Okrem predstavenia aktuálnych výziev a tém pracovných programov bude predstavený stav  implementácie projektov H2020 na Slovensku ako aj príklady úspešných projektov. Dôležitou súčasťou programu budú relevantné politiky, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave návrhov projektov tak, aby ponúkali riešenia vytýčených problémov. Národné kontaktné body a delegáti ponúkajú účastníkom podujatia možnosť konzultovať svoje projektové návrhy priamo na mieste. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť z akademického a vedecko-výskumného a inovačného prostredia, samosprávy, súkromný aj neziskový sektor.

Informačný deň sa bude konať v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (konferenčná miestnosť na 2. poschodí) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Link na podujatie, registráciu a program podujatia: http://eraportal.sk/nase_podujatia/spolocny-informacny-den-biohospodarstvo-sc2-a-zivotne-prostredie-sc5/

Chceš sa dozvedieť viac (nielen) o európskej politike? Chceš Si vyskúšať, aké to je zastupovať štát na pôde Rady EÚ alebo priamo občanov v Európskom parlamente? Chceš, aby bolo tvoj hlas v Európe počuť? To všetko Ti ponúka nový ročník "Rozhoduj o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky"! Prešovský seminár projektu "Rozhoduj o Európe Staň sa na deň tvorcom európskej politiky" je určený žiakom stredných škôl z celého Prešovského kraja. Seminár bude pozostávať z dvoch častí:


➡zjednodušená simulácia EÚ a Európskeho parlamentu,


➡debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života.

Najúspešnejší účastníci simulácie Rady EÚ a Európskeho parlamentu získajú hodnotné ceny a najlepší zástupcovia z oboch inštitúcií zároveň automaticky postúpia na päťdenné modelové zasadanie inštitúcií EÚ na konci januára 2020 v Bratislave!
Účastníkom zabezpečíme občerstvenie a preplatíme cestovné na regionálny seminár.
Prihlásiť sa môžete na tomto linku: https://rozhodujoevrope.typeform.com/to/NgMCAG
Počet miest na seminári je obmedzený ‼ Miestom konanie je: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov.
Na semináre v regiónoch nadviaže päťdenné modelové zasadanie inštitúcií EÚ na konci januára 2020. Projekt je zameraný na diskusiu s mladými ľuďmi v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych európskych témach a na ich vzájomný dialóg s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Podrobnejšie informácie (vrátane programu semináru) nájdete tu:

http://rozhodujoeurope.sk/regionalne-seminare.html


Prípadne nás môžete kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Projekt je realizovaný Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Centrom pre európsku politiku. Projekt je financovaný z programu Erasmus.

 

 

 

 

 

ITMS je portál, cez ktorý sa spravuje celá alokácia pre programové obdobie 2014-2020, čiže 15 miliárd €. Okrem toho, že plní účel nástroja na evidenciu, implementáciu a monitorovanie projektov obsahuje aj modul otvorených dát. Tu sa zbierajú všetky podstatné informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, faktúrach, či aktuálne hodnoty ešte nevyčerpaných financií v grantoch. Sú v nich ukryté mnohé cenné informácie a my vám pomôžeme s ich odkrývaním.

Viac info: https://www.grantexpert.sk/open-data-itms2014/

SOPK pozýva slovenské firmy na kooperačné podujatie a bilaterálne rokovania organizované v rámci konferencie "Klastre: ekosystém pre inovácie a nové obchody" dňa 20. septembra 2019 v Cluj-Napoca, Rumunsku. Účasť je bezplatná.

Viac info: https://www.een.sk/podujatie/kooperacne-podujatie-na-podporu-inovacii-medziodvetvovych-modelov-spoluprace

Slovenská obchodná a priemyselná komora vás pozýva na kooperačné podujatie Meet4Business AGRA 2019, ktoré sa bude konať dňa 27. augusta 2019 v meste Gornja Radgona, Slovinsko.https://www.een.sk/podujatie/kooperacne-podujatie-meet4business-agra-2019