Inovačné partnerské centrum Prešov, jeden z partnerov projektu
GreenFilmTourism, Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu:
DIGITÁLNA MAPA FILMOVÉHO DEDIČSTVA, ktorá sa uskutoční
dňa 22. júna 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

Verejná konzultácia je určená pre:

-       samosprávy
-       filmové a kultúrne inštitúcie
-       organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (oblastné
         organizácie, asociácie, združenia, odbory a pod.)
-        turistické informačné centrá/ mestské informačné centrá
-       cestovné agentúry/ kancelárie
-        gastronomické zariadenia
-        ubytovacie zariadenia
-       sprievodcov cestovného ruchu

Program podujatia:

10:00 Privítanie a stručný úvod
10:10 Predstavenie IPC Prešov
10:25 Projekt GreenFilm Tourism
-       Základné informácie o projekte
-       Partneri projektu
-       Cieľ a hlavné aktivity projektu
-       Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy

10:40 Diskusia

Ukončenie verejnej konzultácie

Po vyplnení prihlasovacieho formulára
https://docs.google.com/forms/d/1Y4eewkwQIH9d3AQlIuKfRWaxw1APZioSAdYdTFl-hak/edit

Vám na uvedený email bude dňa 21. júna 2021 zaslaný odkaz
na pripojenie sa k verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie
nás kontaktujte emailom alebo telefonicky:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 919 131 337

Tešíme sa na Vašu účasť!

Inovačné partnerské centrum Prešov, jeden z partnerov projektu
GreenFilmTourism, Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu:
FILMOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVÁ, ktorá sa uskutoční
dňa 17. júna 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Microsoft
Teams.
 
Verejná konzultácia je určená pre:
 
- samosprávy
- filmové a kultúrne inštitúcie
- organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (oblastné
organizácie, asociácie, združenia, odbory a pod.)
- turistické informačné centrá/ mestské informačné centrá
- cestovné agentúry/ kancelárie
- gastronomické zariadenia
- ubytovacie zariadenia
- sprievodcov cestovného ruchu
 
Program podujatia:
 
10:00 Privítanie a stručný úvod
10:10 Predstavenie IPC Prešov
10:25 Projekt GreenFilm Tourism
- Základné informácie o projekte
- Partneri projektu
- Cieľ a hlavné aktivity projektu
- Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy
 
10:40 Diskusia
 
Ukončenie verejnej konzultácie
 
Po vyplnení prihlasovacieho formulára
 
Vám na uvedený email bude dňa 16. júna 2021 zaslaný odkaz
na pripojenie sa k verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná.
 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie
nás kontaktujte emailom alebo telefonicky:
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 919 131 337
 
Tešíme sa na Vašu účasť!

   Inovačné partnerské centrum Prešov, jeden z partnerov projektu GreenFilmTourism, Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu: TRASA FILMOVÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

Verejná konzultácia je určená pre:

 • filmové a kultúrne inštitúcie
 • organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (oblastné
  organizácie, asociácie, združenia, odbory a pod.)
 • turistické informačné centrá/ mestské informačné centrá
 • cestovné agentúry/ kancelárie
 • gastronomické zariadenia
 • ubytovacie zariadenia
 • sprievodcov cestovného ruchu

Program podujatia:

10:00 Privítanie a stručný úvod

10:10 Predstavenie IPC Prešov

10:25 Projekt GreenFilm Tourism

 • Základné informácie o projekte
 • Partneri projektu
 • Cieľ a hlavné aktivity projektu
 • Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy

10:40 Diskusia

Ukončenie verejnej konzultácie

Po vyplnení prihlasovacieho formulára https://docs.google.com/forms/d/1Pcatr6MtftxI3Rd7EkWO01raAA8Eyt0zhU7CQDp0ToI/edit

Vám na uvedený email bude dňa 14. júna 2021 zaslaný odkaz na pripojenie sa k verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie nás kontaktujte emailom alebo telefonicky na

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+421 919 131 337

Tešíme sa na Vašu účasť!

 intereg

Radi by sme Vás oznámili, že v rámci projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)sa bude konať stretnutie Medzisektorovej skupiny  ktoré pripravujeme v dňoch 26.5. 27.5.2021 online formou. Jedná sa v poradí o druhé stretnutie Medzisektorovej skupiny realizované v rámci uvedeného projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Na stretnutie sú pozvaní odborníci z oblasti cestovného ruchu, geografie, akadémie, cirkví, neziskový sektor ako aj zástupcovia inštitúcií z oboch krajín.

Viac o projekte sa dozviete na: https://ipcpo.sk/sk/projekty/159-svaetomarianska-put-svetlo-z-vychodu

 

Dňa 28. apríla 2021 sa uskutoční záverečná online konferencia projektu Prometeus (Interreg Europe) zameraného na propagáciu elektromobility v  EÚ regiónoch organizovaná Ministerstvom dopravy Malta. Zástupcovia Inovačného partnerského centra sa udalosti zúčastnia v pozícií významných stakeholderov projektového partnera Úrad PSK, ktorý sa stal členom projektového konzorcia v roku 2017. Projekt Prometeus pre Prešovský samosprávny kraj predstavuje prínos vo viacerých  oblastiach:

 • Vznik Akčného plánu na podporu elektomobility v Prešovskom samosprávnom kraji
 • Akčný plán elektromobility ako integrovaná súčasť strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility financovaného z IROP 2014 – 2020
 • Zvýšené povedomie verejnosti o problematike elektromobility
 • Mobilizácia významných krajských stakeholderov v oblasti elektromobility
 • Spoluorganizácia  dvoch najväčších showroomov elektromobility v kraji v Eperia Prešov a OC MAX Poprad
 • Akcelerácia výstavby nabíjacích staníc a dostupnosti nabíjacej infraštruktúry v kraji
 • Ekologizácia vozových parkov krajských inštitúcii
 
Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť elektromobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu. Podpora elektromobility musí prekonať dve hlavné prekážky a to:obtiažná dostupnosť infraštruktúry a nízke povedomie verejnosti. Aby ich bolo možné prekonať, Prometeus bude podporovať vymedzenie opatrení, ktoré majú byť začlenené do implementácie samotného politického nástroja.

Vážení priatelia a mestskí inovátori,

prijmite pozvanie na 6. ročník medzinárodnej konferencie „Slovensko na ceste k Smart Cities“.

Vzhľadom k súčasnej situáciu realizujeme konferenciu online formou rozdelenú do viacerých blokov, zapojiť sa teda môžete z príjemného pohodlia vášho domova či kancelárie. Prvý z troch tematických blokov, ktoré sme pre vás pripravili pre rok 2021, je zameraný na adaptáciu na zmenu klímy v samosprávach.

KEDY: Štvrtok 11. marca 2021 o 14:00 (možnosť pripojenia od 13:30)

TÉMA: Adaptácia na zmenu klímy v mestách

Spoločne otvoríme témy efektívnejších procesov a podpory inovatívnych prístupov, možnosti financovania „zelených riešení“ v novom programovom období, inšpirujeme sa z funkčných zahraničných modelov a predstavíme opatrenia, ktoré je možné realizovať už v roku 2021. 

Rámcový program:

 1. Úvod a „invitation speech“
 2. Aktivity Smart Cities klubu
 3. Efektívne a prínosné spájanie samospráv – zahraničné skúsenosti Ullensvang, Nórsko
 4. Slovenský prístup k opatreniam na zmenu klímy
 5. Potreby miest so zameraním na zmenu klímy – diskusný panel primátorov
 6. Ako realizovať viditeľné zmeny už v tomto roku
 7. Závery

Účasť potvrdili zástupcovia MZVaEZ SR a MŽP SR, primátori členských miest SCK, predstavitelia samospráv a zahraniční experti. Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Postup prihlásenia a presný program konferencie, dostanete v krátkom čase.

Tešíme sa na (online) stretnutie.

 

Viac informácií, nielen o problematike Smart Cities sledujete na našom webe a sociálnych sieťach Facebook a Linkedin 

zdroj: https://smartcitiesklub.sk/save-the-date-konferencia-smart-cities-klubu-11-marec-2021/?fbclid=IwAR07co19ouze2b3NqP7g1eOHke_lhe-U9tQgxGGOMY5eftMz3mzuxFXRI-4

Utorok 1. decembra 2020 o 8:00 UTC+01 – 15:00 UTC+01
 
Vstupenky smekonferencie.sk/podujatie/smart-city-summit-2020/listky
 
Mestá na Slovensku bez ohľadu na veľkosť trápia rovnaké problémy – zastavané plochy, verejné priestory, komplikovaná doprava a parkovanie… Konferencia predstaví moderné a inovatívne riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov. Nejde pritom len o využitie nových technológií, ale aj o celkovú zmenu manažmentu rozvoja miest a regiónov.
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prešovský samosprávny kraj, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj a mesto Snina Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

Termín a miesto konania:

14. júl 2020/ Snina

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 10. júla 2020 na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s uvedením textu „INFOSEMINÁR SNINA“ v predmete e-mailu. 

UPOZORNENIE

V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia je vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka-na-infoseminar-k-vyzve-26-1472020-snina/

Inovačné partnerské centrum Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert, na
ktorom odznejú vianočné piesne, koledy a barokové inštrumentálne skladby
pre kvarteto, v podaní opernej speváčky Brigity Tivadarovej, telesa
Quartetto Ristretto a recitácií Martiny Polákovej.
 
Koncert sa uskutoční dňa 9. januára 2020 (štvrtok) o 18:00 v priestoroch
Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove, v rámci
projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") financovaného z
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
 
Vstup je voľný.
 
Z dôvodu kapacitných obmedzení Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti
odpoveďou na tento email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
 
 
 
S pozdravom a prianím všetkého dobrého v Novom roku 2020
 
Mgr. Jozef Šimko
riaditeľ Inovačného partnerského centra
 
P r o g r a m  N o v o r o č n é h o  k o n c e r t u
09.01.2020
1. J. Charpentier - Te Deum
Quartetto Ristretto
2. John F. Wade – Adeste Fideles
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
3. G. F. Händel - Water music-air, Bouree
Quartetto Ristretto
4. W. A. Mozart - Ave Verum
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
5. Betlehemský príbeh – (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
6. C. Franck – Panis Angelicus
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
7. Quartetto, napr. Jean – Joseph Mouret: Rondo
Quartetto Ristretto
8. Vstaňte pastieri, vstaňte hore, narodil sa Ježiš v Betlemskom dvore
Sem sme prišli zo salaša (upravená, zo zbierky spevov vydaných pred zostavením JKS)
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
9. Modlitba k Panne Márii (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
10. Ave Mária
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
11. F. Gruber - Tichá noc
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
Dramaturgia a scenár koncertu: Brigita Tivadarová

Brigita Tivadarová - soprán
Vyštudovala operný spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (DiS.art.). Zameriava sa na príležitostnú koncertnú činnosť, kde prezentuje áriový a piesňový repertoár rôznych štýlových období a duchovnú tvorbu. Koncertne sa predstavila doma aj v zahraničí (Kanada a Anglicko). Spievala na pútiach v Jeruzaleme, Betleheme, Fatime, Lurdoch a pri zasvätení Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Je riaditeľkou Občianskeho združenia Arioso, kde zabezpečuje organizovanie a dramaturgiu koncertov, získavanie finančných partnerov, propagáciu, vypracováva odborné sprievodné slová na koncertoch, vypracováva a koordinuje projekty OZ a zároveň je aktívna v jeho koncertnej činnosti. Spolupracovala so súbormi zameranými na barokovú hudbu. V rokoch 2010 - 2013 pôsobila ako pedagóg spevu na Katedre hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. K jej zborovej praxi patrilo účinkovanie v zbore Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka v Bratislave so zameraním na ukrajinskú opernú tvorbu (vystúpenia Slovensko, Poľsko a Ukrajina). Pracuje ako manažérka projektov zo zdrojov Európskej únie pre obce, mestá a podnikateľské subjekty. Je registrovanou mediátorkou. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Obchodnú akadémiu v Prešove.

Quartetto Ristretto
Quartetto Ristretto hrá v zložení: flauta (Renáta Zgolová), husle (Dagmar Čurová), viola (Zuzana Dzurendová), violončelo(Jana Bilaničová). Odbory jednotlivých hudobných nástrojov vyštudovali na Konzervatóriu v Košiciach a v Žiline. Kvarteto vzniklo v roku 2013 a do dnešného dňa má za sebou celý rad úspešných produkcií na svadobných obradoch, slávnostných recepciách, vernisážach, či koncertoch. Kvarteto pôsobí v orchestri Latinského zboru v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, zabezpečuje hudobný sprievod na pútiach na Kalvárii v Prešove, spolupracuje so skladateľom B. Herstekom a jeho členky pôsobili ako členky orchestra na multimediálnych koncertoch venovaných prvému slovanskému pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II. Členkami kvarteta sú profesionálne hudobníčky so skúsenosťami v hraní v orchestroch DJZ Prešov a ŠD Košice, ktoré sa naďalej rozvíjajú aj v tomto komornom telese. Zároveň pedagogicky pôsobia na miestnych základných umeleckých školách. Hudobná produkcia a výnimočný zvuk živého komorného telesa pri slávnostných príležitostiach vyzdvihne jedinečnosť chvíle a dokáže vytvoriť silnú emocionálnu atmosféru.

Martina Poláková - recitácia
V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium (PhD.) na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbor Katolícka teológia so zameraním na masmédiá, masmediálnu kultúru a komunikáciu. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Prešovskej univerzite a Hotelovú akadémiu v Prešove. Od roku 1997 bola aktívnou moderátorkou a redaktorkou v rádiách Východ, Okey, Flash, Prešov. V rokoch 2008 – 2012 v rámci doktorandského štúdia aktívne prednášala, spolupodieľala sa na projektoch, školeniach Bc. a Mgr. prác a vykonávala publikačnú činnosť v oblasti mediálnej problematiky a komunikácie. Aktívne sa venuje moderovaniu firemných, kultúrnych a charitatívnych podujatí.
Občianske združenie Arioso vzniklo za účelom rozvoja a podpory klasickej hudby, a to prostredníctvom propagácie hudobného umenia umelcov pôsobiacich v občianskom združení, umelcov pôsobiacich v našom regióne a v oblasti východného Slovenska. Jeho činnosť sa zameriava predovšetkým na organizovanie koncertov klasickej hudby, spoluprácu s mestami a kultúrnymi inštitúciami, vzdelávaciu činnosť a hudobnú úpravu skladieb. http://ozarioso.webnode.cz

Ste inovatívna firma a máte prelomový produkt? Chcete sa zaradiť  medzi top inovátorov v Európskej únii? EIC Accelerator ponúka grant až 2,5 milióna a investíciu do 15 miliónov. Pozývame Vás na prakticky zamerané podujatie, ktorého cieľom bude bližšie predstaviť záujemcom o podporu v rámci tohto nástroja špecifiká projektovej žiadosti pre EIC Accelerator.

EIC Accelerator Pilot, bývalý SME Instrument je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur). Na základe Pracovného programu “European Innovation Council” sú stanovené nasledovné uzávierky (cut-off dates): 8.1.2020, 18.3.2020, 19.5.2020, 7.10.2020. Viac o EIC Accelerator Pilot.

Na seminári sa detailne pozrieme na jej obsahové náležitosti, vysvetlíme princípy jej spracovania a hodnotenia. Ukážeme si, ako pracovať s účastníckym portálom programu H2020 a povieme si niečo aj o príprave rozpočtu a finančných tokoch v H2020 projektoch. Predstavíme si hlavné rozdiely v porovnaní s SME Instrumentom a upozorníme na najčastejšie chyby pri písaní projektu.

Cieľovou skupinou podujatia sú inovatívne malé a stredné podniky plánujúce podať projektový návrh do EIC Accelerator.

Podujatie sa uskutoční 3. decembra 2019 (utorok) od 9:30 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. V prípade záujmu o účasť sa zaregistrujte.

zdroj: https://innonews.blog/2019/10/30/seminar-eic-accelerator-ako-pracovat-s-projektovou-ziadostou-bratislava-3-12-2019/#more-20869