index logo

Prešovský samosprávny kraj                                                                           
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk                               

  

 agentura regionalneho rozvoja logo presov

 ARR

ARRAgentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Prostějovská 117/A
080 01 Prešov
www.arrpsk.sk

 

unipo

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
www.unipo.sk

 

logosk

Klaster Automatizačnej techniky a robotiky
Južná trieda 95
040 01 Košice
www.clusteratr.sk