Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou pripravuje v dňoch 15-16.11.2016 ďalší ročník Inovačného fóra, s názvom EAST room.

Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou úspešne zorganizovalo „nultý“ ročník podujatia ENTERsession, so zameraním na Kreatívny priemysel, podporu startupov, prenos vlastníctva existujúcich podnikov a iné zaujímavé témy.

Inovačné partnerské centrum (Prešovský samosprávny kraj) je partnerom v medzinárodnom konzorciu, ktoré sa úspešne zapojilo do 2.výzvy programu Interreg Europe, vyhlásenej a publikovanej v máji 2016 na portáli www.interreg-europe.com.

Inovačné partnerské centrum je jedným z partnerov medzinárodného projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“, úspešne predkladaného Prešovským samosprávnym krajom v rámci výzvy na vlajkové projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.