Odborné fórum III. v podobe konferencie – Náboženský cestovný ruch (17.5.2018, Spišská kapitula), ktorej výsledkom bolo podpísanie dohody medzi Košickým, Spišským a Prešovským biskupstvom a Prešovským samosprávnym krajom. Cieľom dohody bolo vypracovanie programu pre ekonomickú a propagačnú podporu a rozvoj myšlienky putovania v kraji.

 

Enter session 2018 – V máji roku 2018 Inovačné partnerské centrum ako partner projektu ENTER Trasfer v rámci schémy Interreg Central Europe organizovalo v poradí ďalší ročník úspešného podujatia ENTER Session 2018. Nosnou témou podujatia bol prenos vlastníctva rodinných firiem prioritne MSP za účasti významných stakeholderov v danej problematike.

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: „Databázy pre pútnikov projektu Svätomariánska púť“

Kancelária predsedu Prešovského samosprávneho kraja Vás pozýva na jedinečnú konferenciu eDeň, zameranú na podporu elektromobility na Slovensku, ktorá sa bude konať dňa 8.6.2017 od 09:00 hod. v priestoroch Inoavčného partnerského centra, na Hlavnej 139  v Prešove.

Inovačné partnerské centrum ako jeden z trinástich partnerov vlajkového projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)  pripravilo dňa 11.4.2017 vo svojich priestoroch na Hlavnej ulici č. 139 úvodnú konferenciu určenú pre širokú verejnosť ako aj pre partnerov projektu. Nosnou témou konferencie boli témy pracovnej a duchovnej rovnováhy či samotné príbehy ľudí, ktorí sa vydali na púť a ktorí sa chcú podeliť so svojimi skúsenosťami z týchto ciest.

Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja PSK a so Slovenskou marketingovou asociáciou aj tento rok pripravilo v Prešove dňa 11.4.2017 „deň plný panelových diskusií“ pod názvom ENTER session 2017. Nosnou témou konferencie bol Kreatívny priemysel na Slovensku aj v zahraničí, v kontexte pripravovaných Centier kreatívneho priemyslu. Tento rok sme privítali v panelových diskusiách veľmi zaujímavých hostí zo zahraničia.

Po veľmi úspešnom nultom ročníku Vás Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou pozýva na prvý ročník konferencie ENTERsession, tentokrát so zameraním na podporu kreatívneho priemyslu. Tešíme sa Vás 11.4.2017 od 9:00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove.

Inovačné partnerské centrum je jedným z 13 partnerov medzinárodného projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorý bol v roku 2016 úspešne podaný Prešovským samosprávnym krajom v rámci výzvy na vlajkové projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko. 

Po úspešnom nultom ročníku konferencie ENTER session sa v týchto dňoch pripravuje jej oficiálny prvý ročník. Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou sa tentokrát zameriavajú na kreatívny priemysel a najmä jeho podporu v Prešovskom regióne. Konferencia sa bude konať 11.4.2017 v priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove a bude rozdelená do troch panelových diskusií. Jeden z diskusných panelov bude mať medzinárodné zastúpenie a predstavia sa v ňom úspešné príklady kreatívneho priemyslu z Portugalska, Holandska, Talianska a Fínska. O obsahu ďalších panelov Vás budeme včas informovať. V prípade že máte záujem o účasť na tomto a podobných podujatiach sledujte náš Facebook.