Inovačné partnerské centrum ako jeden z trinástich partnerov vlajkového projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)  pripravilo dňa 11.4.2017 vo svojich priestoroch na Hlavnej ulici č. 139 úvodnú konferenciu určenú pre širokú verejnosť ako aj pre partnerov projektu. Nosnou témou konferencie boli témy pracovnej a duchovnej rovnováhy či samotné príbehy ľudí, ktorí sa vydali na púť a ktorí sa chcú podeliť so svojimi skúsenosťami z týchto ciest.

Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja PSK a so Slovenskou marketingovou asociáciou aj tento rok pripravilo v Prešove dňa 11.4.2017 „deň plný panelových diskusií“ pod názvom ENTER session 2017. Nosnou témou konferencie bol Kreatívny priemysel na Slovensku aj v zahraničí, v kontexte pripravovaných Centier kreatívneho priemyslu. Tento rok sme privítali v panelových diskusiách veľmi zaujímavých hostí zo zahraničia.

Po veľmi úspešnom nultom ročníku Vás Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou pozýva na prvý ročník konferencie ENTERsession, tentokrát so zameraním na podporu kreatívneho priemyslu. Tešíme sa Vás 11.4.2017 od 9:00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove.

Inovačné partnerské centrum je jedným z 13 partnerov medzinárodného projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorý bol v roku 2016 úspešne podaný Prešovským samosprávnym krajom v rámci výzvy na vlajkové projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko. 

Po úspešnom nultom ročníku konferencie ENTER session sa v týchto dňoch pripravuje jej oficiálny prvý ročník. Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou sa tentokrát zameriavajú na kreatívny priemysel a najmä jeho podporu v Prešovskom regióne. Konferencia sa bude konať 11.4.2017 v priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove a bude rozdelená do troch panelových diskusií. Jeden z diskusných panelov bude mať medzinárodné zastúpenie a predstavia sa v ňom úspešné príklady kreatívneho priemyslu z Portugalska, Holandska, Talianska a Fínska. O obsahu ďalších panelov Vás budeme včas informovať. V prípade že máte záujem o účasť na tomto a podobných podujatiach sledujte náš Facebook.

Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou pripravuje v dňoch 15-16.11.2016 ďalší ročník Inovačného fóra, s názvom EAST room.

Inovačné partnerské centrum v spolupráci so Slovenskou marketingovou asociáciou úspešne zorganizovalo „nultý“ ročník podujatia ENTERsession, so zameraním na Kreatívny priemysel, podporu startupov, prenos vlastníctva existujúcich podnikov a iné zaujímavé témy.

Inovačné partnerské centrum (Prešovský samosprávny kraj) je partnerom v medzinárodnom konzorciu, ktoré sa úspešne zapojilo do 2.výzvy programu Interreg Europe, vyhlásenej a publikovanej v máji 2016 na portáli www.interreg-europe.com.

Inovačné partnerské centrum je jedným z partnerov medzinárodného projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“, úspešne predkladaného Prešovským samosprávnym krajom v rámci výzvy na vlajkové projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.