Inovačné partnerské centrum je jedným z partnerov medzinárodného projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“, úspešne predkladaného Prešovským samosprávnym krajom v rámci výzvy na vlajkové projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.