V rámci projektu ENTER-transfer, sa konalo v týchto dňoch projektové stretnutie v Českých Budejoviciach. Projekt je podporený z nadnárodného Programu Interreg Stredná Európa (CENTRAL EUROPE), ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR a ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ERDF. Hlavným cieľom projektu je nástupníctvo firiem, ktoré sa stáva jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti v strednej Európe, pretože táto problematika má výrazné hospodárske a sociálne dopady. Inovačné partnerské centrum Prešov, ako jedného z partnerov projektu reprezentovali naši kolegovia, ktorí sa spolu s kolegami z Rakúska, Česka a Poľska v Jihočeskom vedeckotechnologickon parku venovali problematike podpory inovácií a podnikateľského prostredia.

Projekt Svätomariánska púť - Svetlo z východu bol súčasťou stretnutia rektorov Európskej mariánskej siete, ktoré tento rok hostí Levoča v dňoch 17.-20.9.2019. Ďakujeme za milé prijatie a záujem o tému pútnického turizmu. Bolo nám cťou.

Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja propagovali tento víkend náš kraj na Výročnom podujatí Programu Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020 v Krynici – Zdroj. Spolu s ďalšími Regionálnymi kontaktnými bodmi predstavovali verejnosti úspešné projekty poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, medzi ktorými nechýbal projekt Svätomariánska púť- Svetlo z východu. Spoločne meníme pohraničie!!!
Zdroj – PSK FB

Prvé kolo Výzvy pre región 2019 prinieslo úspešných 27 projektov za takmer 2 mil. eur. Prešovský samosprávny kraj podporí sumou takmer dva milióny eur projektov. Stane sa tak v rámci prvého kola grantovej schémy Výzva pre región 2019.  Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia len pred malou chvíľou v Inovačnom partnerskom centre v Prešove. Ide o nový koncept adresnej pomoci regiónom implementovaný v tomto roku po prvýkrát. Jeho cieľom je podporiť všeobecne prospešné služby, aktivity a činnosti pri vlastnej finančnej spoluúčasti žiadateľov. Dotačná schéma pokračuje 2. kolom (uzávierka prihlášok bola 30.6.2019), kde bude rozdelených zvyšných 2,5 milióna eur. O pridelení finančnej pomoci rozhodnú poslanci na októbrovej schôdzi krajského parlamentu.

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj (FB)

V Gaboltove sa po dvoch rokoch úspešne dokončila rekonštrukcia pútnického areálu

Stalo sa tak v rámci medzinárodného projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý je vlajkovým projektom programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko a ktorého lídrom je Prešovský samosprávny kraj. Gaboltov je pokračovaním hlavnej ambície projektu: podpory pútnického turizmu, ktorý má v našom kraji veľký potenciál a rekonštrukcie významných pútnických miest na oboch stranách pohraničia s vytvorením novej pútnickej trasy.

V pútnickom areáli v Gaboltove sa:
- opravil prístrešok, prameň sv. Vojtecha a chodníky
- doplnili prvky drobnej architektúry: cyklostojany, smetné koše, pitné fontány
- pribudol aktívny bleskozvod, smerovníky a informačné tabule o projekte
- pribudlo nasvietenie kalvárie pomocou fotovoltických panelov
- celý areál sa ozvučil a osvetlil
Všetky stavebné práce, ktoré sa vykonali, boli v hodnote 204.400 eur.

Mariánsky Gaboltov tento víkend (20. – 21.7.) ožije arcidiecéznou púťou.

V stredu 26. júna 2019 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove konala jedinečná Konferencia e-Deň, zameraná na podporu elektromobility na Slovensku realizovaná v rámci projektu PROMETEUS(Promotion of Emobility in EU regions) a spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Europe. Panelové diskusie boli zamerané na témy ako : elektromobilita a stratégia rozvoja v Prešovskom samospravnom kraji, výskum a vývoj v oblasti elektromobilov a príklady dobrej praxe zo Slovenska.

 

V Litmanovej včera posvätili Areál pútnicko-informačného centra. Návštevníkom bude poskytovať informácie o regióne a jeho kultúrnych a náboženských pamiatkach, turistických a cykloturistických možnostiach kultúrnych, športových a duchovných podujatiach. Ale aj ubytovacích a stravovacích zariadeniach a dopravnom spojení. Centrum bude zároveň poskytovať priestor pre rôzne sprievodné aktivity pre pútnikov. Taktiež bude slúžiť ako zázemie pre telesne postihnutých a ponúkať aj skromné turistické ubytovanie.
Stavba areálu centra bola realizovaná v rámci aktivity Dobudovanie turistickej infraštruktúry v projekte Svätomariánska púť („Svetlo z východu“).

Dňa 17. 06. 2019 sa v sídle Združenia Karpatský euroregión Poľsko konalo zasadnutie Výboru pre mikroprojekty. Na zasadnutí boli predloźené podklady k zmene na pozícií člena Výboru pre mikroprojekty za Inovačné partnerské centrum (IPC), ktorým sa stal Mgr. Jozef Šimko. Veríme, že predmetná zmena prispeje k pokračovaniu úspešnej cezhraničnej spolupráce v rámci partnerstva Združenia Karpatský euroregión Poľsko a Prešovského samosprávneho kraja.

Pre pútnikov na slovensko-poľskom pohraničí je určená mobilná aplikácia Svätomariánska púť. Aplikácia je praktickým pomocníkom na ceste za mariánskymi miestami a do lokalít v ich okolí. Aplikácia je jedným z výstupov KOCR Severovýchod Slovenska v rámci cezhraničného projektu Svätomariánska púť (Svetlo z východu).

V dňoch 3.-5. júna .2019 prebiehala v Poľsku aj na Slovensku štúdijná cesta pre partnerov projektu, ktorú organizovalo Podkarpatské vojvodstvo. Cieľom cesty boli návštevy pútnických miest, ktoré vďaka investíciám z projektu ponúknu návštevníkom atraktivitu a potrebné zázemie pre pútnikov.