Sme tu znova s ďalším zaujímavým kvízom v rámci propagácie projektu GreenFilmTourism: SLIEZSKE FILMOVÉ DEDIČSTVO
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 

Pozývame Vás prečítať si 4. Newsletter GreenFilmToutism venovaný filmovému dedičstvu Podkarpatského regiónu 

Jedným z populárnych mestečiek v Beskydách je Jaśliska, ktoré sa stalo dôležitým bodom na filmovej mape Poľska. Najviac fotografií tu vzniklo pre oscarový film „Božie telo“ (2019), ale aj „Jahodové víno (2007)v réžií Dariusza Jabłońskiego.

 

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

 

Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 3 Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach. V tomto vydaní Vám predstavíme Prešovský kraj a jeho filmovo-turistický potenciál:

  • Filmovú produkciu v Prešovskom kraji tvoria prevažne hrané a dokumentárne filmy. V rámci projektu GreenFilmTourism bolo v tomto regióne identifikovaných 156 filmových produkcií, ktorých doposiaľ najväčšia sústredenosť je v oblasti Vysokých Tatier.
  • Prešovský kraj preslávil najmä oscarový film „Obchod na korze“. Ten patrí rozhodne k najslávnejším filmom nielen Prešovského kraja, ale aj celého Slovenska. Film, ktorý vznikol v roku 1965 na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana, preslávil malé mestečko Sabinov.
  • Obľúbenými miestami natáčania filmových scén sa stali aj historické mestá ako Levoča, Kežmarok, či Prešov. Ich zachovalé historické jadrá boli ideálnym filmovým prostredím starších filmov alebo filmov s historickým motívom. Skanzen v Starej Ľubovni poslúžil vo filmoch pri zobrazení dediny v minulosti.

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

 

Opäť ďalší zaujímavý kvíz v rámci propagácie projektu GreenFilmTourism: MALOPOĽSKÉ FILMOVÉ DEDIČSTVO
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 

Sociálne inovácie v Prešovskom kraji

Inovačné partnerské centrum podpísalo dve memorandá o sociálnych inováciách

Inovačné partnerské centrum v Prešove podpísalo memorandá o spolupráci s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov a občianskym združením Horúci tím. Cieľom týchto memoránd je rozvoj sociálnych inovácií zameraných predovšetkým na svojpomocnú výstavbu bývania a rozvoj rómskeho dobrovoľníctva.

„Za prepojenie týchto organizácií vďačíme iniciátorovi celého procesu Prešovskému samosprávnemu kraju. Verím, že neuplynie ani rok a budeme môcť verejnosti predstaviť konkrétne výsledky sociálnych inovácií,“ povedal riaditeľ IPC Jozef Šimko.

Prichádzame s ďalším kvízom v rámci propagácie projektu GreenFilmTourism: PODKARPATSKÉ FILMOVÉ DEDIČSTVO
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 
Trasa Svätomariánskej púte je vyznačená a plne k dispozícii pre turistov i pútnikov. Prepája 4 hlavné pútnické miesta Prešovského kraja – Ľutinu, Levoču, Litmanovú a Gaboltov a zároveň presahuje do Podkarpatského vojvodstva. Celá trasa má kruhový charakter a viac ako 250 km. Vedie už po existujúcich turistických chodníkoch pre peších, ako i cyklistov.
 
Trasa prevádza pútnikov aj prírodnými krásami Prešovského kraja, akými sú Lačnovský kaňon, Rajtopíky a známe pohoria s podmanivými výhľadmi – Branisko, Bachureň, Spišská Magura či Čergov.
 
Máme tu pre Vás ďalší kvíz v rámci propagácie projektu GreenFilmTourism: FILMOVÉ DEDIČSTVO KOŠICKÉHO KRAJA
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.
 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa môže pochváliť novým špecializovaným laboratóriom.
Zriadilo sa za účelom merania základných elektrických veličín a využívať ho budú žiaci odboru Elektrotechnika.
PSK ako zriaďovateľ školy na nákup jeho infraštruktúry prispel z rozpočtu sumou 40-tisíc eur. Ďalšie prostriedky súvisiace s úpravou interiéru a zakúpením doplňujúcich modulov poskytla škola.
 
Infraštruktúra laboratória pozostáva z 2 častí:
1. - z merania základných elektrických veličín, v rámci ktorej sa zaobstarali 3 laboratórne stoly VarioLab+ s vybavením pre žiakov, učiteľský laboratórny stôl a doplňujúce moduly - 3F zásuvky, prepojovacie svorky, zdroje, dekády a držiaky šnúr.
2. - z merania na točivých elektrických strojoch, súčasťou je skúšobné zariadenie merania jednosmerných strojov a synchrónnych strojov vrátane synchronizačnej jednotky a ďalšie doplnkové moduly.
 
V laboratóriu pribudol aj nový nábytok, opravili sa stierky, podlahy a elektroinštalácia, pričom tieto maliarske, pokladacie a elektroinštalačné práce zrealizovali zamestnanci školy svojpomocne.
Ponúkame Vám druhý kvíz v rámci propagácie projektu GreenFilmTourism: FILMOVÉ DEDIČSTVO ŽILINSKÉHO KRAJA
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.