Záujmové združenie právnických osôb  Inovačné partnerské centrum, v zmysle „ Výzvy na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu"  dáva na vedomie, že na základe formálnej a vecnej kontroly  Žiadostí o Inovačný voucher, splnili všetky požiadavky a kritéria stanovené vo "Výzve na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu" títo žiadatelia:

 

Názov:                               BAMIDA s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania:  Košická 28, 08001 Prešov

IČO:                                  36777889

IČ DPH:                            SK2022392372

Právna forma:                  spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:             Ľuboš Baran, konatel'    

 

Názov:                              MKM SK s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania:  M.R. Štefánika 4, 882 21 Veľký Šariš

IČO:                                  36477419

IČ DPH:                            SK2020009189

Právna forma:                   spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:              Ing. Jozef Beňa, konatel' 

 

Názov:                             PRIEMYSELNÝ PARK ŠALGOVÍK s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: Konštantínová 6, 080 01 Prešov

IČO:                                 52 311 392

Právna forma:                 spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:            Mgr. Radovan Cuper, konatel'

 

Názov:                              TVK, s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania:  Solivarská 1/A, 080 01 Prešov

IČO:                                  36464121

IČ DPH:                            SK2020012456

Právna forma:                   spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:              Ing. Vladimír Kocvár, konatel'