Milostiplné, požehnané a pokojné prežitie

veľkonočných sviatkov

Vám a Vašim blízkym želá

Inovačné partnerské centrum.