Náš kolega sa pred nedávnom v Ubli, na hraničnom priechode, stretol s krízovým štábom. Pomáha zo všetkých síl a monitoruje situáciu. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

V Ubli na krízovom štábe, vo vnútri hasičského auta. Situácia na hraničnom priechode a v Ubli je stabilizovaná, počet utečencov sa za deň sa zmenšuje. Ale na ukrajinskej strane - Zakarpati, je veľké množstvo vojnových uprchlikov, ktorí čakajú ako sa vojnová situácia bude ďalej vyvíjať. Spolupráca samospráv, hlavne obce Ubľa - p. starostky Sirkovej, PSK, charity, dobrovoľníkov, Červeného kríža, neziskoviek, mobilných operátorov, záchranárov, vojakov, policie...je v Ubli výborná! Ďakujeme!