Situácia na Ukrajine sa dotýka aj Prešovského samosprávneho kraja a Inovačného partnerského centra.
 
Nedávno sa náš kolega stretol s Rómskym vzdelávacím fondom v Prešove, s ktorým hľadali možné prieniky pomoci a spolupráce. 
 
Cieľom RVF je prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov prostredníctvom programov a krokov, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane zbližovania vzdelávacích systémov. Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podporovať rozvoj a implementáciu vzdelávacích politík, ktoré prispievajú k včleňovaniu Rómov do vzdelávacích systémov.