Pozývame Vás prečítať si 4. Newsletter GreenFilmToutism venovaný filmovému dedičstvu Podkarpatského regiónu 

Jedným z populárnych mestečiek v Beskydách je Jaśliska, ktoré sa stalo dôležitým bodom na filmovej mape Poľska. Najviac fotografií tu vzniklo pre oscarový film „Božie telo“ (2019), ale aj „Jahodové víno (2007)v réžií Dariusza Jabłońskiego.

 

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.