Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 3 Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach. V tomto vydaní Vám predstavíme Prešovský kraj a jeho filmovo-turistický potenciál:

  • Filmovú produkciu v Prešovskom kraji tvoria prevažne hrané a dokumentárne filmy. V rámci projektu GreenFilmTourism bolo v tomto regióne identifikovaných 156 filmových produkcií, ktorých doposiaľ najväčšia sústredenosť je v oblasti Vysokých Tatier.
  • Prešovský kraj preslávil najmä oscarový film „Obchod na korze“. Ten patrí rozhodne k najslávnejším filmom nielen Prešovského kraja, ale aj celého Slovenska. Film, ktorý vznikol v roku 1965 na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana, preslávil malé mestečko Sabinov.
  • Obľúbenými miestami natáčania filmových scén sa stali aj historické mestá ako Levoča, Kežmarok, či Prešov. Ich zachovalé historické jadrá boli ideálnym filmovým prostredím starších filmov alebo filmov s historickým motívom. Skanzen v Starej Ľubovni poslúžil vo filmoch pri zobrazení dediny v minulosti.

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.