Sociálne inovácie v Prešovskom kraji

Inovačné partnerské centrum podpísalo dve memorandá o sociálnych inováciách

Inovačné partnerské centrum v Prešove podpísalo memorandá o spolupráci s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov a občianskym združením Horúci tím. Cieľom týchto memoránd je rozvoj sociálnych inovácií zameraných predovšetkým na svojpomocnú výstavbu bývania a rozvoj rómskeho dobrovoľníctva.

„Za prepojenie týchto organizácií vďačíme iniciátorovi celého procesu Prešovskému samosprávnemu kraju. Verím, že neuplynie ani rok a budeme môcť verejnosti predstaviť konkrétne výsledky sociálnych inovácií,“ povedal riaditeľ IPC Jozef Šimko.