Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa môže pochváliť novým špecializovaným laboratóriom.
Zriadilo sa za účelom merania základných elektrických veličín a využívať ho budú žiaci odboru Elektrotechnika.
PSK ako zriaďovateľ školy na nákup jeho infraštruktúry prispel z rozpočtu sumou 40-tisíc eur. Ďalšie prostriedky súvisiace s úpravou interiéru a zakúpením doplňujúcich modulov poskytla škola.
 
Infraštruktúra laboratória pozostáva z 2 častí:
1. - z merania základných elektrických veličín, v rámci ktorej sa zaobstarali 3 laboratórne stoly VarioLab+ s vybavením pre žiakov, učiteľský laboratórny stôl a doplňujúce moduly - 3F zásuvky, prepojovacie svorky, zdroje, dekády a držiaky šnúr.
2. - z merania na točivých elektrických strojoch, súčasťou je skúšobné zariadenie merania jednosmerných strojov a synchrónnych strojov vrátane synchronizačnej jednotky a ďalšie doplnkové moduly.
 
V laboratóriu pribudol aj nový nábytok, opravili sa stierky, podlahy a elektroinštalácia, pričom tieto maliarske, pokladacie a elektroinštalačné práce zrealizovali zamestnanci školy svojpomocne.