V súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 258/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a s vyhláškou ÚVZ SR č. 259/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok bude vstup na pracovisko IPC (Hlavná 139, Prešv 080 01) povolený len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o plnom zaočkovaní, o prekonaní ochorenia Covid-19 a ukončení karantény nie staršej ako 180 dní alebo o negatívnom teste (Ag test platnosť 48 hodín, PCR test platnosť 72 hodín).