Zúčastnili sme sa skvelého workshopu s názvom "SÍDLA A BIODIVERZITA", ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP v Banskej Bystrici.
 
Cieľom workshopu bolo zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity sprostredkovaním informácií, teoretických východísk a príkladov dobrej praxe zo slovenských miest a obcí.