Nedávno sme sa zúčastnili 3. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie SlovakiaTech 2021
 
SlovakiaTech - je medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem, ktorého cieľom je stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.
 
Videli sme skvelé inovácie, nabrali sme množstvo nových inšpirácií a už teraz sa tešíme na ďalší rok.