3.9.2021 sa zamestnanci Inovačného partnerského centra zúčastnili teambuildingu, v rámci ktorého prebehol priateľský bowlingový turnaj a výborná večera. Po skončení dostal každý zo zamestnancov ocenenie vo forme diplomu. 
Užili sme si skvelú atmosféru, množstvo zábavy a sme pripravení Vám spoločne prinášať stále nové inovácie.