Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 1/2021 01_newsletter_sk_web Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach.

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism s cieľom:

  • vytvoriť online vedomostný portál s databázami filmov vyrábaných v rámci cezhraničného spojenia Poľsko-Slovensko,
  • zmapovať a prezentovať cezhraničné filmové dedičstvo pomocou digitálnej mapy,
  • prilákať turistov, obyvateľov, predstaviteľov administratívneho sektoru, duchovné a spoločenské organizácie zaoberajúce sa cestovným ruchom a kultúrnym a prírodným dedičstvom na podporu filmového turizmu.

Zaujíma vás filmový svet? Pripojte sa k nám v ďalších fázach realizácie projektu a spoločnými silami spropagujme náš kraj. Sledujte nás na Instagrame GreenFilmTourism, náš web prinesie čoskoro ďalšie aktuality.

Viac o projekte http://ipcpo.sk/sk/projekty/243-greenfilmtourism-gft