„V jeden deň sedíte na biznis konferencii v zahraničí s ľuďmi z USA, Číny, Ruska, či Juhoafrickej republiky. V iný deň zas vo Vranove, kde riešite rozvoj našej milovanej Domaše so starostami.“

Čomu sa táto inštitúcia venuje?

Inovačné partnerské centrum je záujmovým združením právnických osôb, ktorého zakladajúcimi členmi sú Prešovský samosprávny kraj, Agentúra regionálneho rozvoja a Prešovská univerzita. Úloh, ktoré IPC zastrešuje, je mnoho. Spomeniem len zopár, ako sú napríklad cezhraničné projekty zamerané na podporu elektromobility, firemného nástupníctva, cestovného ruchu, sieťovanie inštitúcií, budovanie inovačnej infraštruktúry, napríklad smart hubov, vytváranie klastru sociálnej ekonomiky združujúceho všetky sociálne podniky v kraji, podpora kreatívneho priemyslu, zavádzanie kanalizácie do nerozvinutých oblastí vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu, či koordinácia strategicko- -plánovacích regiónov Šariš, Spiš a Horný Zemplín, vďaka ktorým by peniaze z eurofondov mali prúdiť najbližších 7 rokov k obyvateľom miest a obcí oveľa spravodlivejšie, efektívnejšie a hlavne transparentnejšie.

Kde presne sa IPC nachádza?

Ja tomu hovorím, že v „centre centra“ Prešova. Na Hlavnej ulici v Prešove, ktorú veľmi dobre poznajú aj mnohí Stropkovčania, sú len štyri samostatne stojace budovy, ktoré sú zhodou okolností dokonca pri sebe. Známa prešovská konkatedrála, evanjelický kostol, budova kolégia a my. Našu budovu spoznáte podľa vyvesenej poľskej vlajky, keďže sa v našich priestoroch nachádza aj poľský honorárny konzulát. Pod nami je knižnica. Sem tam k nám zavítajú aj zahraniční turisti, keďže súčasťou priestorov IPC je aj výnimočná historická baroková sála, v ktorej sa podpisujú dôležité memorandá a prijímajú významné návštevy, ako napríklad slovenský prezident, českí hejtmani (pozn. českí župani), poľskí veľvyslanci, biskupi, prešovský župan, primátori atď.

Veľmi rád však po skončení pandémie privítam v našich priestoroch aj hociktorého obyvateľa mesta, či okresu Stropkov. Robíme veľmi dobrú kávu, takže dajte pár dní dopredu vedieť a pokojne sa zastavte. Špeciálne pozývam našich občanov, mladých ľudí, podnikateľov, kreatívcov, či starostov, ktorí majú záujem v našom okreserealizovať inovatívne nápady, podnikať, participovať na projektoch a celkovo dvíhať životnú úroveň v našom Stropkove a v ďalších 42 obciach nášho okresu.

 Spomínali ste cezhraničné projekty. Môžete niektoré stručne priblížiť? S kým spolupracujete?

V projekte Prometeus sa snažíme s partnermi z Malty, Talianska, Rakúska, či Španielska o rozvoj elektromobility v Prešovskom kraji, prípravu infraštruktúry budúcich nabíjacích elektrostaníc a prechod na elektrické vozidlá a celkovo podporu ekologického zmýšľania a nastavenia spoločnosti bez zbytočných emisií zaťažujúcich planétu.

V projekte Svätomariánska púť – Svetlo z východu sa snažíme spolu s Poliakmi o vybudovanie akejsi východoeurópskej obdoby najznámejšej pútnickej trasy sveta Santiago de Compostela a celkovo o rozvoj pútnického turizmu na Slovensku.

Niečo podobné robíme taktiež s Poliakmi aj v projekte Green Film Tourism, kde zas rozvíjame filmový turizmus v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. Filmový turizmus pred pandémiou rástol vo vyspelejších krajinách neuveriteľným tempom a po pandémii môže byť jeho rast ešte výraznejší. Už dnes sú najvyhľadávanejšími atrakciami v chorvátskom Splite, či Dubrovníku miesta, kde sa natáčal známy seriál Hra o tróny. Stačí, že tam bola natáčaná jedna scéna s drakom a každý tam chce mať selfie. Nechceme, aby nám tento vlak u nás na východe ušiel, keďže môže do budúcna generovať zaujímavé príjmy práve pre ľudí žijúcich v regióne a podporiť domácu zamestnanosť.

Projekt Enter Transfer s partnermi z Rakúska a Česka zas rozvíja podporu fungovania firiem a ich bezproblémový medzigeneračný transfer, čím sa zabraňuje prepúšťaniu zamestnancov, či odlivu stabilnej a dobre platenej mzdy v regiónoch.

Našim najväčším a najhlavnejším partnerom v počte aktivít, ale aj v spoločnej koordinácii a takmer každodennej spolupráci, je prirodzene Prešovský samosprávny kraj. Stále viac rastie aj spolupráca s Prešovskou univerzitou, ako aj s mnohými ďalšími inštitúciami, ktorých vymenovanie by zabralo mnoho riadkov.

Aká je práca riaditeľa inovačného centra?

V drvivej väčšine je to o riešení problémov, ktoré pred Vami nikto iný ešte neriešil a nikto iný ich za Vás nevyrieši. K tomu treba prirátať kvantum hodín strávených na rokovaniach, nikdy nekončiace telefonáty a emaily s ďalšími novými výzvami a samozrejme obrovské množstvo byrokracie a papierovačiek, kým sa niečo pretaví do želateľného výsledku.

Na druhej strane raz za čas prichádzajú aj pekné a zaujímavé veci, keď ste spoluorganizátorom salónu elektromobilov, tvoríte kreatívne veci v cestovnom ruchu, vystupujete v roli rečníka a experta na webinári organizovanom ministerstvami, organizujete vlastné podujatia v Poľsku, s Poliakmi a pre Poliakov, počúvate o eurofondoch a hospodárstve z prvej ruky, skúšate virtuálnu realitu, sledujete priemyselné postupy v obrovskom českom pivovare, prezentujete aktivity v krajskom zastupiteľstve, schvaľujete mikroprojekty v poľskom Rzeszowe, či spoznávate pútnické miesta.

V jeden deň sedíte na biznis konferencii v zahraničí s ľuďmi z USA, Číny, Ruska, či Juhoafrickej republiky. V iný deň zas vo Vranove, kde riešite rozvoj našej milovanej Domaše so starostami. Najvzácnejšie však je, že stretávate kreatívnych a výnimočných ľudí a každý deň sa učíte niečo nové. A tých zvyšných 90% sú papierovačky a čakajúce problémy. (smiech)