Webinár „Inovácie v samosprávnych krajoch“ bol podujatím zameraným na podporu inovácií, výmenu skúseností a hľadanie spolupráce v oblasti inovácií v rámci ôsmich samosprávnych krajov na Slovensku.

Samosprávne kraje hrajú kľúčovú rolu v zmysle svojich kompetencií v oblasti stredných škôl, dopravy, kultúrnych zariadení atď. Podujatie slúžilo ako platforma na výmenu príkladov dobrej praxe a prezentáciu projektov ktoré samosprávne kraje implementujú samostatne alebo v spolupráci so SIEA. Aktuálne je v procese príprava plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov, kde analýzy vytvorené projektom inovujme.sk prinášajú nový rozmer a pohľad na inovačný potenciál krajov. Diskusia priniesla možnosti zberu a využívania dát pre potreby samosprávneho kraja.

Preśovský samosprávny kraj zastupoval riaditeľ Inovačného partnerského centra v Prešove Mgr. Jozef Šimko.