Projekt PROMETEUS spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe sa nachádza v druhej – implementačnej fáze. O dosiahnutých výsledkoch a príkladoch dobrej praxe v rámci projektu informuje správa zverejnená na webe MH SR. https://www.mhsr.sk/uploads/files/xu4njvq6.pdf