„Vráťme život hradbám“ bol podtitul prvého Informačného dňa projektu „Obnova opevnených miest“, ktorý sa uskutočnil v Prešove dňa 25.9.2020 v rámci konferencie Krajského pamiatkového úradu pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov.

Informačný deň prebiehal formou panelovej diskusie,  v ktorej dostali priestor zástupcovia architektov, urbanistov a pamiatkárov, Prezentovali svoj pohľad na opevnenie ako verejný priestor, na jeho funkciu dnes a na problémy súvisiace s obnovou hradieb.

Projekt „Obnova opevnených miest“  realizuje PSK od augusta 2019 s finančnou podporu programu Interreg Europe. Projekt sa zaoberá problémami a potrebami opevnených miest v našom kraji s cieľom zlepšiť regionálnu a miestnu politiku pri ochrane kultúrnych pamiatok - mestských opevnení.