V dňoch 17.-18.09. 2020sa v priestoroch  Inovačného partnerského centra na adrese  Prešov, Hlavná 139 konal seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov.
Hlavným organizátorom bolo: Národné osvetové centrum. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.
Program podujatia:
 
ŠTVRTOK 17. 9. 2020
 
10.00 – 10.30 Registrácia účastníkov
 
10.30 Otvorenie odborného seminára
– Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Mgr. Michal Olejár, asistent projektového manažéra IPC, PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Prešove
 
1. Blok prednášok:
 
10.30 – 12.00
Násilie voči deťom a mládeži
Mgr. Lenka Lipanová – Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých, súdna znalkyňa, Košice
 
12.15 – 13.45
Ty ma musíš milovať alebo psychické týranie
MUDr. Terézia Rosenbergerová – detská psychiatrička, Univerzita L. Pasteura, Košice
 
13.45 – 14.00
Prezentácia vybraných tematických odborných publikácií
 
2. blok:
 
14.30 – 16.00
Finančná gramotnosť a seniori ako riziková skupina.
Dlhy – ako sa o ne starať
Ing. Peter Macinský – Senior Finance Consultant, PROSIGHT Slovensko
 
16.15 – 17.45
Migrácia v kontexte obchodovania s ľuďmi a systém pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
Kpt. JUDr. Lucia Baloghová – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
 
18.30 – 20.30
Sprievodný program - Caraffova väznica
 
PIATOK 18. 9. 2020
 
3. BLOK PREDNÁŠOK
 
8.30 – 10.00
Prevencia užívania psychoaktívnych látok a návykových činností v neziskovej organizácii Trojlístok v Prešove
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková – Trojlístok, o. z., Prešov
 
10.15 – 11.30
Radikalizácia náboženstva – možné riziká pre deti a mládež
Mgr. Lucia Grešková, PhD. – cirkevný odbor, Ministerstvo kultúry SR
 
11.45 – 12.45
Sociálna prevencia v činnosti CPPPaP a možnosti spolupráce
PhDr. Viera Hybenová – riaditeľka CPPPaP v Prešove
 
13.00 – 13.30
Moje nie zlu – 17 ročníkov krajskej súťaže v tvorbe komixových príbehov
Iveta Sýkorová – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov – útvar osvetovej činnosti
 
4. Blok prenášok
14.00
Výmena skúseností a príklady dobrej praxe, spätná väzba účastníkov
Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., Národné osvetové centrum, Bratislava