Prvé kolo Výzvy pre región 2019 prinieslo úspešných 27 projektov za takmer 2 mil. eur. Prešovský samosprávny kraj podporí sumou takmer dva milióny eur projektov. Stane sa tak v rámci prvého kola grantovej schémy Výzva pre región 2019.  Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia len pred malou chvíľou v Inovačnom partnerskom centre v Prešove. Ide o nový koncept adresnej pomoci regiónom implementovaný v tomto roku po prvýkrát. Jeho cieľom je podporiť všeobecne prospešné služby, aktivity a činnosti pri vlastnej finančnej spoluúčasti žiadateľov. Dotačná schéma pokračuje 2. kolom (uzávierka prihlášok bola 30.6.2019), kde bude rozdelených zvyšných 2,5 milióna eur. O pridelení finančnej pomoci rozhodnú poslanci na októbrovej schôdzi krajského parlamentu.

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj (FB)