Organizačné zabezpečenie konferencie s názvom eDeň(13.11.2018), zameranej na  podporu elektromobility. Konferencia bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu Prometeus, ktorý úspešne implementuje Prešovský samosprávny kraj od januára 2017. V diskusných paneloch sa pozornosť zameriavala najmä na témy súčasných trendov elektromobility a využívanie alternatívnych pohonov, ale aj na inovácie a vývoj s poukázaním na príklady overených postupov a dobrej praxe na Slovensku. Pozvanie prijali viacerí rečníci.