Originálne podujatie predstavilo zástupkyne a zástupcov 35 ženských a 19 mužských reholí, troch komunít, dvoch sekulárnych inštitútov a 12 prolife a prorodinných organizácií. Celkovo išlo o 73 rozličných skupín.