19. – 21. 6. 2018, Dubrovnik, Croatia V rámci implementácie projektu sa kolektív riešiteľov zúčastnil na projektovom stretnutí v Dubrovníku, organizovanom projektovým partnerom DUNEA- regionálna rozvojová agentúra, v dňoch 19. - 21. jún 2018. Počas projektového stretnutia sa realizovalo viacero bilaterálnych stretnutí zástupcov IPC a reprezentantov regiónu Dubrovník Neretva. Reprezentanti IPC taktiež prezentovali pracovnú verziu modelu nástupníctva z pozície vedúceho pracovného balíka úloh prvého Tématického balíka.