Hlavným cieľom projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Tá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám. Pre náš stredoeurópsky priestor má značný význam Stredoeurópska mariánska cesta, ktorá spája viac ako 150 mariánskych pútnických miest v stredoeurópskom regióne. Návrh Svätomariánskej púte („Svetlo z Východu“) odráža úzku nadväznosť na spomínané trasy a posilňuje v širšom kontexte celkový rozvoj dotknutého regiónu, či už po stránke ekonomickej, kultúrnej alebo duchovnej. 

Úlohou Inovačného partnerského centra v projekte ako nositeľa odborného know-how v oblasti inovácii a marketingu je navrhnúť marketingový koncept nového turistického produktu Svätomariánskej púte. Tento proces bude zahŕňať návrh koncepcie, branding, marketingovú kampaň (tradičné aj online média) a množstvo mäkkých aktivít pre šírenie myšlienky Svätomariánskej púte. Ak sa chcete zúčastniť prieskumu verejnej mienky na tému Svätomariánka púť – branding, ozvite sa nám a my Vám sprístupníme anketu, ktorej výstupy budú zohľadnené pri tvorbe marketingového konceptu.