Hlavným cieľom projektu Svätomariánska púť je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela, ktorá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám. Pre náš stredoeurópsky priestor má značný význam Stredoeurópska mariánska cesta, ktorá spája viac ako 150 mariánskych pútnických miest v stredoeurópskom regióne. Návrh Svätomariánskej púte odráža úzku nadväznosť na spomínané trasy a posilňuje v širšom kontexte celkový rozvoj predmetného regiónu, či už po stránke ekonomickej, kultúrnej alebo duchovnej.

 

Partnermi projektu sú:

 1. Prešovský samosprávny kraj – hlavný partner
 2. Województwo Podkarpackie
 3. Inovačné partnerské centrum
 4. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawł a II w Krakowie
 5. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
 6. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová
 7. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
 8. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
 9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov
 10. Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi
 11. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie
 12. Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
 13. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny

Rozpočet projektu je:

4 016 780,24 eur.

Trvanie projektu:

1.1.2017 – 30.9.2020