V súlade s vyhláškou ÚVZ SR č. 258/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a s vyhláškou ÚVZ SR č. 259/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok bude vstup na pracovisko IPC (Hlavná 139, Prešv 080 01) povolený len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o plnom zaočkovaní, o prekonaní ochorenia Covid-19 a ukončení karantény nie staršej ako 180 dní alebo o negatívnom teste (Ag test platnosť 48 hodín, PCR test platnosť 72 hodín).

Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 2/2021  Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach. V tomto vydaní Vám predstavíme Filmové dedičstvo južného Sliezska:

  • Južný subregión Sliezskeho vojvodstva a jeho filmovo-turistický potenciál
  • Film ako základ pre vytvorenie nových turistických atrakcií
  • Práca na ceste filmového dedičstva v slovensko-poľskom pohraničí

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

  • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

 

Záverečná konferencia projektu Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”)

Vlajkový projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) sa po štyroch a trištvrte rokoch úspešne dostáva do svojho konca.

Záverečná konferencia sa vysielala 28.9.2021 priamo z priestorov Prešovského samosprávneho kraja, lead partnera projektu, kde sa osobne nachádzali najvýznamnejší hostia podujatia. Štvorhodinový program otvorili svojimi príhovormi predseda PSK, zástupcovia cirkvi a honorárny konzul Poľskej republiky v Prešove.

Konferenciu ukončil svojimi slovami Mgr. Jozef Šimko, ktorý poďakoval všetkým účastníkom a partnerom projektu a vyslovil presvedčenie, že pútnický turizmus na Slovensku a najmä v Prešovskom kraji má veľký potenciál. Vyzval preto na spoluprácu, ktorá zabezpečí ďalší rozvoj týchto významných miest ako aj celkový rozvoj pútnického turizmu v regióne.

Spoločná fotografia tímu
3.9.2021 sa zamestnanci Inovačného partnerského centra zúčastnili teambuildingu, v rámci ktorého prebehol priateľský bowlingový turnaj a výborná večera. Po skončení dostal každý zo zamestnancov ocenenie vo forme diplomu. 
Užili sme si skvelú atmosféru, množstvo zábavy a sme pripravení Vám spoločne prinášať stále nové inovácie. 

Ľutina 15. júna (TK KBS) V pondelok 14. júna 2021 z mariánskeho pútnického miesta v Ľutine vyrazilo dvadsať zapojených dobrovoľníkov na testovaciu pútnickú verziu projektu ,,Svetlo z východu“ podporujúcu náboženský cestovný ruch. Realizátorom je Prešovský samosprávny kraj a cezhraničný projekt  PL Interreg.  Zúčastneným pútnikom tejto evanjelizačnej cesty  požehnali aj Peter Iľko a Vasiľ Kindja, duchovní otcovia tohto významného pútnického miesta Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, odkiaľ dobrovoľníci vyrazili.

Samotná púť potrvá šesť dní do nedele 20. júna a je rozdelená na šesť tematických úsekov.  Evanjelizačná trasa má 75. km a vedie z Ľutiny, cez Jakubovu Voľu, Branisko, pokračuje cez Lačnov, Dúbravu, Spišskú Kapitulu až do Levoče na Mariánsku horu. Súčasťou duchovného programu dobrovoľníkov počas celej trasy je napríklad zážitkový program rôznych pútnických miest a kultúrno-historických pamiatok.  Vo štvrtok 17. júna  sa v Spišskej kapitule k pútnikom pripojí prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak a župan Milan Majerský.

Svetlo z vychodu, put

Účastníci budú mať možnosť zapojiť sa do konkrétnej dobrovoľníckej aktivity v Domove sociálnych služieb a tí odvážnejší si budú môcť vyskúšať paraglajding na Spišskom Dreveníku. V piatok je naplánovaná pútnická svätá omša v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Súčasťou celého projektu sú online príspevky „denníka pútnika“ na sociálnej sieti. Zážitky z tejto evanjelizačnej cesty sú priebežne publikované a všetci záujemcovia o tento projekt si ho môžu pozrieť TU

Evanjelizačná cesta pútnikov je ďalšou aktivitou  projektu  Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) PSK a Interreg. Prepája najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta na poľsko-slovenskom pohraničí a zároveň podporuje rozvoj kultúrneho a duchovného dedičstva v kraji.

ZDROJ: TK KBS informoval Radoslav Babjarčík

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210615025&fbclid=IwAR2sgCCWFkY7jXpfwUcgTGe_JhTpor56f2u1dNAWKK4kvf1-bEbAak4TLCI

Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 1/2021 01_newsletter_sk_web Vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach.

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism s cieľom:

  • vytvoriť online vedomostný portál s databázami filmov vyrábaných v rámci cezhraničného spojenia Poľsko-Slovensko,
  • zmapovať a prezentovať cezhraničné filmové dedičstvo pomocou digitálnej mapy,
  • prilákať turistov, obyvateľov, predstaviteľov administratívneho sektoru, duchovné a spoločenské organizácie zaoberajúce sa cestovným ruchom a kultúrnym a prírodným dedičstvom na podporu filmového turizmu.

Zaujíma vás filmový svet? Pripojte sa k nám v ďalších fázach realizácie projektu a spoločnými silami spropagujme náš kraj. Sledujte nás na Instagrame GreenFilmTourism, náš web prinesie čoskoro ďalšie aktuality.

Viac o projekte http://ipcpo.sk/sk/projekty/243-greenfilmtourism-gft

 

 „V jeden deň sedíte na biznis konferencii v zahraničí s ľuďmi z USA, Číny, Ruska, či Juhoafrickej republiky. V iný deň zas vo Vranove, kde riešite rozvoj našej milovanej Domaše so starostami.“

Čomu sa táto inštitúcia venuje?

Inovačné partnerské centrum je záujmovým združením právnických osôb, ktorého zakladajúcimi členmi sú Prešovský samosprávny kraj, Agentúra regionálneho rozvoja a Prešovská univerzita. Úloh, ktoré IPC zastrešuje, je mnoho. Spomeniem len zopár, ako sú napríklad cezhraničné projekty zamerané na podporu elektromobility, firemného nástupníctva, cestovného ruchu, sieťovanie inštitúcií, budovanie inovačnej infraštruktúry, napríklad smart hubov, vytváranie klastru sociálnej ekonomiky združujúceho všetky sociálne podniky v kraji, podpora kreatívneho priemyslu, zavádzanie kanalizácie do nerozvinutých oblastí vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu, či koordinácia strategicko- -plánovacích regiónov Šariš, Spiš a Horný Zemplín, vďaka ktorým by peniaze z eurofondov mali prúdiť najbližších 7 rokov k obyvateľom miest a obcí oveľa spravodlivejšie, efektívnejšie a hlavne transparentnejšie.

Kde presne sa IPC nachádza?

Ja tomu hovorím, že v „centre centra“ Prešova. Na Hlavnej ulici v Prešove, ktorú veľmi dobre poznajú aj mnohí Stropkovčania, sú len štyri samostatne stojace budovy, ktoré sú zhodou okolností dokonca pri sebe. Známa prešovská konkatedrála, evanjelický kostol, budova kolégia a my. Našu budovu spoznáte podľa vyvesenej poľskej vlajky, keďže sa v našich priestoroch nachádza aj poľský honorárny konzulát. Pod nami je knižnica. Sem tam k nám zavítajú aj zahraniční turisti, keďže súčasťou priestorov IPC je aj výnimočná historická baroková sála, v ktorej sa podpisujú dôležité memorandá a prijímajú významné návštevy, ako napríklad slovenský prezident, českí hejtmani (pozn. českí župani), poľskí veľvyslanci, biskupi, prešovský župan, primátori atď.

Veľmi rád však po skončení pandémie privítam v našich priestoroch aj hociktorého obyvateľa mesta, či okresu Stropkov. Robíme veľmi dobrú kávu, takže dajte pár dní dopredu vedieť a pokojne sa zastavte. Špeciálne pozývam našich občanov, mladých ľudí, podnikateľov, kreatívcov, či starostov, ktorí majú záujem v našom okreserealizovať inovatívne nápady, podnikať, participovať na projektoch a celkovo dvíhať životnú úroveň v našom Stropkove a v ďalších 42 obciach nášho okresu.

 Spomínali ste cezhraničné projekty. Môžete niektoré stručne priblížiť? S kým spolupracujete?

V projekte Prometeus sa snažíme s partnermi z Malty, Talianska, Rakúska, či Španielska o rozvoj elektromobility v Prešovskom kraji, prípravu infraštruktúry budúcich nabíjacích elektrostaníc a prechod na elektrické vozidlá a celkovo podporu ekologického zmýšľania a nastavenia spoločnosti bez zbytočných emisií zaťažujúcich planétu.

V projekte Svätomariánska púť – Svetlo z východu sa snažíme spolu s Poliakmi o vybudovanie akejsi východoeurópskej obdoby najznámejšej pútnickej trasy sveta Santiago de Compostela a celkovo o rozvoj pútnického turizmu na Slovensku.

Niečo podobné robíme taktiež s Poliakmi aj v projekte Green Film Tourism, kde zas rozvíjame filmový turizmus v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. Filmový turizmus pred pandémiou rástol vo vyspelejších krajinách neuveriteľným tempom a po pandémii môže byť jeho rast ešte výraznejší. Už dnes sú najvyhľadávanejšími atrakciami v chorvátskom Splite, či Dubrovníku miesta, kde sa natáčal známy seriál Hra o tróny. Stačí, že tam bola natáčaná jedna scéna s drakom a každý tam chce mať selfie. Nechceme, aby nám tento vlak u nás na východe ušiel, keďže môže do budúcna generovať zaujímavé príjmy práve pre ľudí žijúcich v regióne a podporiť domácu zamestnanosť.

Projekt Enter Transfer s partnermi z Rakúska a Česka zas rozvíja podporu fungovania firiem a ich bezproblémový medzigeneračný transfer, čím sa zabraňuje prepúšťaniu zamestnancov, či odlivu stabilnej a dobre platenej mzdy v regiónoch.

Našim najväčším a najhlavnejším partnerom v počte aktivít, ale aj v spoločnej koordinácii a takmer každodennej spolupráci, je prirodzene Prešovský samosprávny kraj. Stále viac rastie aj spolupráca s Prešovskou univerzitou, ako aj s mnohými ďalšími inštitúciami, ktorých vymenovanie by zabralo mnoho riadkov.

Aká je práca riaditeľa inovačného centra?

V drvivej väčšine je to o riešení problémov, ktoré pred Vami nikto iný ešte neriešil a nikto iný ich za Vás nevyrieši. K tomu treba prirátať kvantum hodín strávených na rokovaniach, nikdy nekončiace telefonáty a emaily s ďalšími novými výzvami a samozrejme obrovské množstvo byrokracie a papierovačiek, kým sa niečo pretaví do želateľného výsledku.

Na druhej strane raz za čas prichádzajú aj pekné a zaujímavé veci, keď ste spoluorganizátorom salónu elektromobilov, tvoríte kreatívne veci v cestovnom ruchu, vystupujete v roli rečníka a experta na webinári organizovanom ministerstvami, organizujete vlastné podujatia v Poľsku, s Poliakmi a pre Poliakov, počúvate o eurofondoch a hospodárstve z prvej ruky, skúšate virtuálnu realitu, sledujete priemyselné postupy v obrovskom českom pivovare, prezentujete aktivity v krajskom zastupiteľstve, schvaľujete mikroprojekty v poľskom Rzeszowe, či spoznávate pútnické miesta.

V jeden deň sedíte na biznis konferencii v zahraničí s ľuďmi z USA, Číny, Ruska, či Juhoafrickej republiky. V iný deň zas vo Vranove, kde riešite rozvoj našej milovanej Domaše so starostami. Najvzácnejšie však je, že stretávate kreatívnych a výnimočných ľudí a každý deň sa učíte niečo nové. A tých zvyšných 90% sú papierovačky a čakajúce problémy. (smiech)

 

Webinár „Inovácie v samosprávnych krajoch“ bol podujatím zameraným na podporu inovácií, výmenu skúseností a hľadanie spolupráce v oblasti inovácií v rámci ôsmich samosprávnych krajov na Slovensku.

Samosprávne kraje hrajú kľúčovú rolu v zmysle svojich kompetencií v oblasti stredných škôl, dopravy, kultúrnych zariadení atď. Podujatie slúžilo ako platforma na výmenu príkladov dobrej praxe a prezentáciu projektov ktoré samosprávne kraje implementujú samostatne alebo v spolupráci so SIEA. Aktuálne je v procese príprava plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov, kde analýzy vytvorené projektom inovujme.sk prinášajú nový rozmer a pohľad na inovačný potenciál krajov. Diskusia priniesla možnosti zberu a využívania dát pre potreby samosprávneho kraja.

Preśovský samosprávny kraj zastupoval riaditeľ Inovačného partnerského centra v Prešove Mgr. Jozef Šimko.

Otvorenie 3. hodnotiaceho kola rozširuje okruh oprávnených žiadateľov o podnikateľské subjekty z okresov Humenné a Medzilaborce.
 
Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja potenciálu cestovného ruchu vybraných okresov PSK prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu / služby na trh cestovného ruchu.

 Základné informácie:

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 30.04.2021
Max. intenzita pomoci (nenávratný finančný príspevok): max. 85 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Minimálna výška NFP na projekt: 35 000 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt: 200 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia: FO a  PO (osoby zapísané v Obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia)
 
Príklady oprávnených aktivít projektu:
- hotelové, turistické a iné krátkodobé ubytovanie
- rekonštrukčné práce (nezahŕňa výstavbu nových budov), výdavky na zmenu dokončenej stavby a drobné stavby
- prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb ( letné / zimné športy )
- služby týkajúce sa telesnej pohody, prevádzka športových zariadení
- vydávanie publikácií, kníh, periodík, brožúr, letákov a iné nakladateľské činnosti
- výroba suvenírov, dekoratívnych a spomienkových predmetov
- tvorba a úprava webového sídla, obstaranie reklamných predmetov a iné
 
Všetky ostatné dôležité dokumenty a informácie nájdete na nasledujúcej internetovej stránke:
 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

V piatok 27.11.2020 sa uskutočnilo prve online stretnutie partnerov projektu GreenFilmTourism, kde sme si spolu s našimi partnermi z Poľska a Slovenska zadefinovali úlohy na najbližšie obdobie. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.